Business Applications of Machine Learning

04 Apr 16:15 - 17:45 R8

[English below]

Cogito NTNU har gleden av å invitere til foredrag om bruk av maskinlæring med Michael Kelly. Foredraget vil ta for seg hvordan den nylige utviklingen innen maskinlæring påvirker og er blitt påvirket av måten modellering gjøres i industrien. Fokus vil også rettes mot beslutningstaking i en verden der Big Data blir stadig viktigere…

Reinforcement learning med Knowit

01 Apr 17:00 - 20:00 Smia

I denne workshopen får man en innføring i reinforcement learning, grenen av AI-fagfeltet der man lager systemer som lærer å utforske miljøet sitt gjennom prøving og feiling. Vi trener opp en agent i Pac-Man ved hjelp av to ulike algoritmer. Vi vil bruke Q-learning, men også Deep Q-learning som er en variant hvor man kombinerer Q-learning med nevrale ne…

Workshop with Spacemaker - Use of genetic algorithms

20 Mar 18:00 - 21:00 Smia

Viktig: workshopen forskyves en halvtime på grunn av forsinkelser i flytrafikken. Ny starttid er klokka 18:00, så du får en halvtime ekstra til å glede deg!

Important: the workshop will start at 18:00 instead of 17:30 due to flight delays.
 

[English below]
 
Har du lyst til å lære hvordan genetiske algoritmer fungerer? …

Kodekveld: multi-agent reinforcement learning

13 Mar 18:00 - 21:00 Smia

Vi kjører på med semesterets fjerde kodekveld! Ukens tema er reinforcement learning i multi-agent systems. Som vanlig blir det livlige diskusjoner og litt kode etter presentasjonen. Kodekvelden er åpen for alle, så kom til Smia onsdag klokka 18!

Fundamental Tools in the recent breakthroughs in AI - a presentation with Keith Downing

11 Mar 16:00 - 17:30 R8

[English below]

Cogito NTNU inviterer til foredrag med Keith Downing om de grunnleggende verktøyene bak de store gjennombruddene innen AI. Foredraget starter med det grunnleggende skillet mellom teori- og datadrevet AI, og diskuterer en rekke metoder fra klassiske ekspertsystemer til Alpha Zero, og hvor fagfeltet er på vei videre.

Keith Downing er professor ved instituttet for …

No more bad news!

07 Mar 16:30 - 18:30 R8

[English below]

Cogito NTNU inviterer til foredrag med Microsoft om hvordan Natural Language Processing og maskinlæringsmetoder brukes til å finne skreddersydde nyhetsanbefalinger til deg. Foredraget vil ta deg gjennom en introduksjon til named entity recognition, word embeddings, og topic modeling. Dette foredraget er for de som ønsker å lære mer om teknikkene b…