Cogito NTNU

Natural language processing // Fake News

-Project lead: Espen Boman Fosseide

I dette prosjektet skal vi bruke et recurrent neural network (RNN) for å etterligne Donald Trumps særegne twitter-utsagn. Vi skal starte enkelt, og utvide modellen til vi får så realistiske resultater som mulig. Deretter skal vi utvikle en applikasjon eller nettside hvor man kan teste tekstgeneratoren selv. Hvis vi har mer tid etter dette kan vi utforske ulike metoder for tekstgenerering, og måle de opp mot hverandre.