For bedrifter

Cogito NTNU er en frivillig studentorganisasjon som jobber for å fremme læring og interesse for kunstig intelligens på alle nivåer. Vi ble formelt stiftet i mars, med mål om å være en mest mulig åpen organisasjon, der alle som er nysgjerrige kan komme på blant annet kurs, workshops, kodekvelder i AI-relaterte temaer.

Pr. juli 2018 har vi holdt to ulike arrangementer: en workshop for å anslå interessen hos studentene, og en gjesteforelesning med Gavin Taylor (leder for AI ved US Naval Academy). På workshopen, som ble arrangert to kvelder med samme innhold tett opp mot eksamensperioden, kom det omtrent 15 studenter hver kveld. På foredraget med Gavin Taylor, som ble avholdt i eksamensperioden, kom det 80 studenter. Av de som svarte på undersøkelsen vi sendte ut i ettertid var de aller fleste interessert i å komme på flere arrangementer, og flere var interesserte i å ta på seg et verv i Cogito NTNU når vi skal ha opptak til høsten.

Tilbud til bedrifter

Kurs/workshop

Vi mener besøk fra næringslivet kan og bør være en viktig del av tilbudet vårt. Det er en unik mulighet for faglig påfyll, og å bli kjent med potensielle arbeidsgivere. For bedrifter er det en god mulighet for å knytte kontakt med studenter som har interesse for kunstig intelligens.

Hovedfokus i kurs skal være kunstig intelligens. Det er opp til kursholder hva tema skal være, men vi er først og fremst interessert i at eksterne kursholdere tar for seg temaer vi ikke enkelt kunne arrangert selv. Som et insentiv til å velge litt høyere faglig nivå, tar vi per nå ikke betalt for å arrangere kurs og workshop med et slikt nivå. Dersom bedrifter ønsker å holde kurs eller workshop med et lavt/moderat nivå tar Cogito NTNU betalt en liten sum.

Bedrifter som holder kurs kan naturligvis bruke noen minutter på å presentere seg selv. Dersom en lengre presentasjon av bedriften er ønskelig, kommer vi til å kreve betaling. Vi kan også ordne det praktiske rundt eventuell bespisning i forbindelse med kurset/workshopen, men kostnadene forbundet med dette dekkes av bedriften.

Hvis dette høres interessant ut, ta kontakt på bedrift@cogito-ntnu.no for nærmere informasjon og avtale. Vi er generelt ganske fleksible, og ønsker selvfølgelig å tilpasse best mulig for hvert enkelt arrangement.

Sponsor

Det er ingen hemmelighet at det koster litt å levere et godt og variert tilbud. Derfor ønsker vi gjerne økonomisk støtte fra bedrifter med interesse innen fagfeltet. Bedrifter som sponser får en unik mulighet til å profilere seg selv for AI-interesserte studenter. For nærmere informasjon om hvilke muligheter vi kan tilby sponsorer, send oss en e-post på bedrift@cogito-ntnu.no.