Workshop – Reinforcement Learning

11 Sep 17:00 - 20:00 R9

Hvordan kan vi utvikle selvlærende agenter som kan løse oppgaver som vanligvis krever kompleks logikk, avansert kontrollteori, eller en menneskelig operatør? Reinforcement Learning er den minst utforskede grenen innen maskinlæring, og er metodikken som lot forskere slå verdens beste spillere i sjakk, profesjonelle DOTA-team og Starcraft-spillere. 11. september kommer Accenture for å gi oss et innblikk i hva Reinforcement learning er, og hands-on erfaring på hvordan det kan benyttes.

Opplegget starter med en faglig presentasjon hvor sentrale konsepter innenfor Reinforcement learning blir gjennomgått. Deretter går vi over til en workshop hvor deltakerne selv skal programmere agenter som skal løse ulike utfordringer ved hjelp av Reinforcement learning. Accenture vil stille med faglige ressurser som guider alle deltagerne gjennom workshopen. Grunnleggende programmeringsferdigheter er anbefalte, for eksempel ITGK, men denne workshopen er åpen for alle!

Sign Up

Date published: 03 Sep 2019