Business Applications of Machine Learning

04 Apr 16:15 - 17:45 R8

[English below]

Cogito NTNU har gleden av å invitere til foredrag om bruk av maskinlæring med Michael Kelly. Foredraget vil ta for seg hvordan den nylige utviklingen innen maskinlæring påvirker og er blitt påvirket av måten modellering gjøres i industrien. Fokus vil også rettes mot beslutningstaking i en verden der Big Data blir stadig viktigere.

Lurer du på hvordan man kan bruke unsupervised-teknikker for å segmentere et marked og bedre treffe riktig målgruppe? Kanskje du er interessert i å høre hvordan maskinlæring kan brukes for å gjøre markedsføring mer effektivt og lønnsomt, eller hvordan man kan bruke random forests til å forstå bedrifters investeringsbeslutninger?

Michael Kelly har bakgrunn som Ivy League-professor i kognitiv vitenskap, og har de senere årene jobbet med anvendelser av maskinlæring (og særlig dyp læring) i reklamebransjen.

ENGLISH:
Cogito NTNU has the pleasure of inviting you to a talk with Michael Kelly about applications of machine learning to business. The talk will discuss how the recent advances in machine learning has affected modelling for businesses. It will also focus on making decisions in an increasingly “Big Data” world.

Are you wondering how unsupervised techniques can be used to segment a market and better reach the desired audience? Maybe you are interested in hearing how machine learning algorithms can be applied to achieve higher profitability and efficiency in marketing, or how to use random forests to discern investment decisions?

Michael Kelly has a background as an Ivy League professor of cognitive science, and has for the past years he has been working with applications of machine learning (and in particular deep learning) to advertisement.

Date published: 22 Mar 2019