Reinforcement learning med Knowit

01 Apr 17:00 - 20:00 Smia

I denne workshopen får man en innføring i reinforcement learning, grenen av AI-fagfeltet der man lager systemer som lærer å utforske miljøet sitt gjennom prøving og feiling. Vi trener opp en agent i Pac-Man ved hjelp av to ulike algoritmer. Vi vil bruke Q-learning, men også Deep Q-learning som er en variant hvor man kombinerer Q-learning med nevrale nettverk. Kodingen vil skje i Python, og vi tar i bruk maskinlæringsbiblioteker som Keras og TensorFlow.

Foretrukket IDE: PyCharm

Det er ingen påkrevde forkunnskaper utover generell basic programmering. Det kan være en fordel å ha Python 3.6 og pip installert på forhånd.

Det blir mat underveis, og etter fullført workshop tar vi turen ut for å slappe av med noen øl på ØX.

Sign Up

Date published: 25 Mar 2019