Workshop with Spacemaker - Use of genetic algorithms

20 Mar 18:00 - 21:00 -- Smia

Viktig: workshopen forskyves en halvtime på grunn av forsinkelser i flytrafikken. Ny starttid er klokka 18:00, så du får en halvtime ekstra til å glede deg!

Important: the workshop will start at 18:00 instead of 17:30 due to flight delays.
 

[English below]
 
Har du lyst til å lære hvordan genetiske algoritmer fungerer? Bli med på workshop med Spacemaker!
 
Vi går gjennom grunnprinsippene for genetiske algoritmer, og viser hva slags problemer de er egnet til å løse. Deretter tar vi for oss et forenklet problem fra vår arbeidshverdag, som du får muligheten til å selv kode en løsning på! Underveis diskuterer vi tips og triks og ser på løsningene som produseres for å lære av hverandre og se hvor gode løsninger vi klarer å finne.
 
Forkunnskaper: ITGK Python eller tilsvarende. AI intro kan være nyttig, men er ikke nødvendig for å delta.
 
ENGLISH:
Do you want to learn how generic algorithms work? Join our workshop with Spacemaker!
 
We will first discuss the fundamental principals for generic algorithms, and show what kind of problems they can solve. Then we'll talk about a simplified problem from Spacemaker's workday, that you will get to code a solution for! During the hackathon we'll discuss tips and tricks and look at other people's solutions to learn from each other and find the best possible solution.
 
Prerequisites: Python programming. AI intro course may be useful, but not neccessary to participate.
Sign Up

Date published: 10 Mar 2019