Fundamental Tools in the recent breakthroughs in AI - a presentation with Keith Downing

11 Mar 16:00 - 17:30 -- R8

[English below]

Cogito NTNU inviterer til foredrag med Keith Downing om de grunnleggende verktøyene bak de store gjennombruddene innen AI. Foredraget starter med det grunnleggende skillet mellom teori- og datadrevet AI, og diskuterer en rekke metoder fra klassiske ekspertsystemer til Alpha Zero, og hvor fagfeltet er på vei videre.

Keith Downing er professor ved instituttet for datateknologi og informatikk på NTNU med spesialisering innen AI. Han foreleser flere av NTNUs AI-fag, blant annet AI-programmering.

ENGLISH:
Cogito NTNU invites you to a presentation with Keith Downing about the fundamental tools behind the greatest breakthroughs in AI. The presentation starts off with the basic difference between theory- and data-driven AI, and will discuss a handful of methods from classic expert systems to Alpha Zero, and the way forward for field of AI.

Keith Downing is a professor at the Department of Computer Science at NTNU with a specialization in AI. Keith teaches several of the university's AI-courses, for example AI programming.

Date published: 15 Feb 2019