No more bad news!

07 Mar 16:30 - 18:30 -- R8

[English below]

Cogito NTNU inviterer til foredrag med Microsoft om hvordan Natural Language Processing og maskinlæringsmetoder brukes til å finne skreddersydde nyhetsanbefalinger til deg. Foredraget vil ta deg gjennom en introduksjon til named entity recognition, word embeddings, og topic modeling. Dette foredraget er for de som ønsker å lære mer om teknikkene bak en av de mest utbredte formene for AI i dag. Foredragsholderne Samia og Simon jobber med maskinlæring og data science hos Microsoft Development Center i Norge.

Husk å melde deg på hvis du vil ha mat: https://cogito-ntnu.hoopla.no/sales/microsoft

Kode og slides finner du på github.com/s-j/goodnews

ENGLISH:
In this tutorial we will dive into natural language processing and machine learning methods for news recommendation. We will swiftly go from an informal introduction to techniques such as named entity recognition, word embedding and topic modeling to building a personal recommendation service.

Samia and Simon are Software Engineers at Microsoft Development Center Norway working with micro services, machine learning and data science to power new intelligent experiences in Office 365 and Outlook. Samia holds a Master’s degree in Software Engineering from KTH and Politecnico di Torino, while Simon has a PhD in Computer Science from NTNU.

Remember to sign up if you want some food after the talk: https://cogito-ntnu.hoopla.no/sales/microsoft

Code and slides are available at github.com/s-j/goodnews

Sign Up

Date published: 15 Feb 2019