AI-projects in practice - an Acando Presentation

22 Feb 17:00 - 18:00 -- R9

English below:
 
AI er mer enn dyp læring, GPU-programmering og «hyperparametertuning». Når AI-prosjekter gjennomføres og leveres i det virkelige liv, er det de mindre tekniske utfordringer som viser seg å være utslagsgivende.
 
I denne presentasjonen vil Mohammed Sourouri, Lead Data Scientist i konsulentselskapet Acando, presentere et utvalg AI-prosjekter som selskapet tidligere har utført. I tillegg vil han dele sine beste tips og erfaringer om hvordan man kan lykkes med AI-prosjekter i praksis.
 
Målet med presentasjonen er å gi deltakerne et lite innblikk i hvordan AI-prosjekter utføres fra start til slutt, samt en bedre kjennskap til hvordan AI-prosjekter bygges opp og leveres i det virkelige liv.
 
Etter presentasjonen samles vi på Graffi for videre diskusjon av temaet og et godt måltid. Vel møtt :)
 
Arrangementet er fyllt opp, men du kan likevel møte opp på selve foredraget.
 
----------------------------------
 
AI is more than deep learning, GPU programming and "hyperparameter tuning". When AI projects are implemented and delivered in real life, the less technical challenges are decisive.
 
In this presentation, Mohammed Sourouri, Lead Data Scientist at the consulting company Acando, will present a selection of AI projects previously performed by the company. In addition, he will share his best tips and experiences on how to succeed with AI projects in practice.
 
The aim of the presentation is to give the participants a little insight into how AI projects are carried out from start to finish, as well as a better knowledge of how AI projects are built up and delivered in real life.
 
After the presentation we gather at Graffi for further discussion of the theme and a good meal. Well met :)
 
The event is full, but you can still attend the presentation.
Sign Up

Date published: 15 Feb 2019