Kodekveld med Ascend

26 Feb 18:00 - 21:00 -- Smia

Tiden er inne for semesterets tredje kodekveld!

Denne gangen får vi besøk av Ascend, et flyrobotikklag bestånde av studenter fra NTNU. De vil gi en kort presentasjon av sin organisasjon og sitt system, som er basert på voice recoginition.

Etter presentasjonen fortsetter vi som vanlig, enten med felles diskusjon og oppgaveløsning relatert til presentasjon eller med eget AI-relatert arbeid.

Vel møtt :)

Date published: 15 Feb 2019