Kodekveld

30 Okt 18:15 - 21:00 -- Smia

Semesterets tredje kodekveld står for døren, og her blir temaet anomaly detection med unsupervised learning.

Kvelden begynner med en kort introduksjon til algoritmen Isolation Forest og utfordringer med unsupervised learning.

Som alltid er alle velkommen, uavhengig av forkunnskaper!

Date published: 19 Jan 2019