Cogito NTNU Hackathon with Acando and Google

Oppdatering: Acando har publisert et blogginnlegg om deres opplevelser under hackathonet:
Update: Acando has published a blog post about their experience during the hackathon:
https://medium.com/acando/joint-acando-and-google-ai-hackathon-at-ntnu-ae82053df574

English below.

Cogito NTNU hackathonet er over for denne gang, og vi er storfornøyde med gjennomføringen.

Vi startet på fredag med et fantastisk kick-off. Det ble pizza, mingling og en spennende presentasjon om Acando og oppgavene de hadde utarbeidet for deltakerne våre. Etter presentasjon av Acando, hvor blant annet oppgavene ble presentert, fikk lagene frie tøyler til å arbeide med sin oppgave.

Oppgavene var som følger:

 1. Deep Learning based OCR – skape et dypt læringsbasert OCR-system som automatisk omgjør bilder av kjøpskvitteringer til tekst
 2. Speech to Text Transcriber – behandling av en samling videofiler og tilhørende møtereferater fra en norsk kommune, og omgjøre lydfilene til norsk tekst
 3. Action recognition – design og implementasjon av et nevralt nettverk som automatisk utførte handlings-gjenkjenning på utvalgte klipp fra NCAA basketball datasettet

Arbeidet med løsning av oppgavene gikk frem til lørdag kveld, og ble avsluttet med et bedre måltid på Øx. Det skal sies at flere av lagene ikke gav seg etter middag, men fortsatte arbeidet utover kvelden (og natten).

Både vi i Cogito og representantene fra Acando ble positivt overrasket over alle de gode løsningene våre deltakere hadde kommet frem til. Men et vinnerlag måtte kåres, og fordelingen ble som følger:

 1. plass: Marcel, Halvor, Agnar og Espen
 2. plass: Finn, Carl Johan, Erik og Jonas
 3. plass: Kim, Sebastian, Mattis og Sander

Til slutt vil vi i Cogito NTNU rette en stor takk til alle som bidro til at hackathonet ble en suksess, og spesielt takk til Acando for et flott samarbeid. Gratulerer så mye til vinnerne med en velfortjent seier, og takk til dere andre for en strålende innsats. Håper dere koste dere like mye som oss.

 

The Cogito NTNU hackathon is over and we are delighted with the implementation.

We started on Friday with a fantastic kick-off. There was pizza, mingling and an exciting presentation about Acando and the tasks they had prepared for our participants. After the presentation of Acando, where the assignments were presented, the teams were given free rein to work on their task.

The tasks were as follows:

 1. Deep Learning based OCR – Create a deep learning-based OCR system that automatically converts images of purchase receipts to text.
 2. Speech to Text Transcriber – processing a collection of video files and related meeting references from a Norwegian municipality, and convert the audio files into Norwegian text.
 3. Action recognition – Design and implementation of a Neutral Network that automatically performed action detection on selected clips from the NCAA Basketball dataset.

The work on solving the tasks continued until Saturday evening and ended with a better meal at Øx. It should be said that several of the teams did not give up after dinner, but continued their work throughout the evening (and night).

Both we in Cogito and the representatives from Acando were pleasantly surprised by all the good solutions our participants had achieved. But a winning team had to be awarded, and the breakdown was as follows:

 1. plass: Marcel, Halvor, Agnar og Espen
 2. plass: Finn, Carl Johan, Erik og Jonas
 3. plass: Kim, Sebastian, Mattis og Sander

In the end we in Cogito NTNU would like to thank everyone who helped the hackathon become a success, and especially thanks to Acando for a great collaboration. Congratulations to the winners with a well deserved victory, and thank you to others for a brilliant effort. Hope you had as much fun as we did.

Date published: 19 Jan 2019