Kodekveld

Dato/Tid
30/10/2018
18:15 – 21:00

Sted
Smia

Semesterets tredje kodekveld står for døren, og her blir temaet anomaly detection med unsupervised learning.

Kvelden begynner med en kort introduksjon til algoritmen Isolation Forest og utfordringer med unsupervised learning.

Som alltid er alle velkommen, uavhengig av forkunnskaper 😊