Cogito NTNU

For bedrifter

Cogito NTNU er en frivillig studentorganisasjon som jobber for å fremme læring og interesse for kunstig intelligens på alle nivåer. Vi ble formelt stiftet i mars, med mål om å være en mest mulig åpen organisasjon, der alle som er nysgjerrige kan komme på blant annet kurs, workshops, kodekvelder og annet der vi tar opp AI-relaterte temaer. Pr. september 2018 er vi 30 studenter med verv i organisasjonen. Vi holder til på NTNU Gløshaugen, men er ikke knyttet til noe spesifikt studie. På arrangementene våre kommer de fleste deltakerne fra datateknologi, fysikk og matematikk, informatikk og lignende studier.

Tilbud til bedrifter

Kurs/workshop

Vi mener besøk fra næringslivet kan og bør være en viktig del av tilbudet vårt. Det er en unik mulighet for faglig påfyll, og å bli kjent med potensielle arbeidsgivere. For bedrifter er det en god mulighet for å knytte kontakt med studenter som har interesse for kunstig intelligens.

Hovedfokus i kurs skal være kunstig intelligens. Det er opp til kursholder hva tema skal være, men vi er først og fremst interessert i at eksterne kursholdere tar for seg temaer vi ikke enkelt kunne arrangert selv.

Bedrifter som holder kurs kan naturligvis bruke noen minutter på å presentere seg selv. Vi kan også ordne det praktiske rundt eventuell bespisning i forbindelse med kurset/workshopen, men kostnadene forbundet med dette dekkes av bedriften.

Ta kontakt på bedrift@cogito-ntnu.no for nærmere informasjon og avtale. Vi er generelt ganske fleksible, og ønsker å tilpasse best mulig for hvert enkelt arrangement.

Sponsor

Det er ingen hemmelighet at det koster litt å levere et godt og variert tilbud. Derfor ønsker vi gjerne økonomisk støtte fra bedrifter med interesse innen fagfeltet. Bedrifter som sponser får en unik mulighet til å profilere seg ovenfor AI-interesserte studenter. For nærmere informasjon om hvilke muligheter vi kan tilby sponsorer, send oss en e-post på bedrift@cogito-ntnu.no.