Cogito NTNU

Om oss

Cogito NTNU er en frivillig studentorganisasjon som jobber for å fremme læring og interesse for kunstig intelligens på alle nivåer. Vi ble formelt stiftet i mars 2018, med mål om å være en åpen organisasjon der alle som er nysgjerrige kan komme på blant annet kurs, foredrag, workshops og kodekvelder innen AI-relaterte temaer. Vi holder også enkelte lukkede arrangementer for våre medlemmer, samt ulike prosjekter der vi utforsker og lærer mer om praktisk bruk av AI.

Cogito NTNUs arrangementer

I løpet av året holder Cogito NTNU mange ulike arrangementer, hvorav mange skjer i samarbeid med bedrifter eller akademikere som jobber med kunstig intelligens. Tidligere har vi hatt besøk av Spacemaker, Strise, CGI, Acando, Knowit og Microsoft, og arrangementene har variert fra kurs til hackathon. I tillegg har vi hatt foredrag med Keith Downing (NTNU), Michael Kelly og Gavin Taylor (United States Naval Academy).

Struktur

I Cogito NTNU operer vi med to typer medlemskap: kjernemedlemmer og prosjektmedlemmer. Kjernemedlemmer er studenter som har verv i en av gruppene eller ledelsen, og bidrar dermed til å styre og utvikle Cogito NTNU. Prosjektmedlemmene derimot er ikke forpliktet til noe annet enn delta på prosjekt. Det er mulig å både være kjernemedlem og prosjektmedlem. Opptak til kjernemedlemskap og prosjektmedlemskap skjer ved semesterstart.

Prosjekter

En viktig oppgave for Cogito NTNU er å tilby muligheter for å jobbe med og lære om kunstig intelligens. Derfor tilbyr vi medlemmene våre å være med på forskjellige prosjekter ved siden av vervet sitt. Disse prosjektene er åpne for alle medlemmer, men som kjernemedlem vil du få prioritet dersom et prosjekt er veldig populært.

Gruppene våre

Arrangement

Arrangement-gruppen jobber med å planlegge og gjennomføre arrangementene våre. Dette er alt fra lavterskel-arrangementer hvor man kan bli kjent med andre AI-interesserte og lære mer om AI, til større kurs, workshops og hackathon i samarbeid med bedrifter. Medlemmene i Arrangement er ofte i kontakt med bedrifter for å koordinere faglig og sosialt innhold på sistnevnte type arrangementer.

Arrangementsgruppen er også ansvarlige for de sosiale arrangementene for medlemmene i Cogito. Her får medlemmene våre bedre mulighet til å bli kjent med hverandre på tvers av gruppene.

Dev

Dev-gruppen til Cogito driver med utvikling og drift av Cogito sine egenutviklede digitale verktøy. Dette inkluderer automatisk oppsett av utviklingsmiljø klare for maskinlæring, både lokalt og i cloud, og selvfølgelig nettsiden du leser på nå. For utvikling av sistnevnte bruker vi Python-rammeverket Django.  

Vi prioriterer robust og testbar kode, slik at det skal være enkelt å sette seg inn i eksisterende kodebase. Dette håndheves med strenge krav til testdekning, samt code reviews og testing av hverandres kode. Du kan ta en titt på koden på vår GitHub-side: https://github.com/cogitontnu/web

PR

PR er en kreativ gjeng som jobber med å komme opp med nye ideer og løsninger for hvordan best mulig synliggjøre organisasjonen vår. Vi brenner for å dele alle mulighetene og engasjementet som finnes i Cogito, enten det er snakk om foredrag, kurs, spennende prosjekter eller sosiale arrangement.

Arbeidsoppgavene våre er hovedsakelig knyttet til visuell kommunikasjon i form av plakater, bilder og tekst på sosiale medier, men vi driver også med andre former for promotering, eksempelvis videoproduksjon og utforming av stands.

Prosjektansvarlig

Hvert semester starter Cogito opp nye prosjekter, der Cogito-medlemmer går sammen for å utforske og eksperimentere med kunstig intelligens. Prosjektene går ut på alt fra grunnleggende teori og verktøy innen kunstig intelligens, til å utforske av nye og spennende teknologier på området.

Prosjektansvarlig-gruppen koordinerer disse prosjektene. Gruppen bestemmer hvilke prosjekter som skal startes opp, og tar seg av organiseringen av dem. Hvert medlem i gruppen får et prosjekt de har ansvaret for. Dette jobber de med til det er ferdigstilt, før de går over til et annet prosjekt, eller en annen gruppe i Cogito.